OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast


Allt du behöver veta om OK Orion

 
Policys:
2017-10-11 20:42:44:


Drogpolicy inom OK Orion

Verksamheten i OK ORION är uppbyggd på ideell bas och vi arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. Vi har ett stort antal aktiva medlemmar både vuxna, barn och ungdomar. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och som stöd till föreningens ledare och medlemmar.

Förhållningssätt TOBAK:

Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.

• Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak i samband med vår verksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak gör vi på följande sätt:
• Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

Förhållningssätt ALKOHOL:

Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka på restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på systembolag, enligt svensk lag.

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol i samband med vår verksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:
• Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna.
• Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

För ledare och elitlöpare med avtal med föreningen gäller följande regler:

• Att inte dricka alkohol under resor, läger och andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar.
• Att inte komma berusad eller bakfull till träning, tävling, möte eller sammankomst.
• Att inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:
• Enskilt samtal
• Erbjuder hjälp och stöttning
• Vid upprepade tillfällen av berusning -avstängning från ungdomsledaruppdrag

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

Förhållningssätt NARKOTIKA & DOPNING:

All hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Dopning regleras av riksidrottsförbundet och Svenska Orienteringsförbundet har ett antidopningsprogram.

Om vi skulle upptäcka narkotika eller dopningsbruk hos någon av våra medlemmar gör vi på följande sätt:
• Samtalar med medlemmen och föräldrakontakt för ungdomar
• Kontakt med sociala myndigheter och polis vid narkotikabruk.
• Vid dopning görs anmälan till Svenska Orienteringsförbundet för ev. åtgärder enligt idrottens regelverk.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens.


Drogpolicyn tas fram och beslutas av styrelsen.

Ovanstående policy godkändes på styrelsemöte 2011-09-05.


Uppdatera denna info
Information
Organisation
Stadgar
Bli medlem
Tävling o träning
Resor, mat & logi
Elitgruppen
Ekonomiredovisning
Verksamhet
Stugan
Kontakta oss
Kläder
Policys