OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast


Allt du behöver veta om OK Orion

 
Verksamhet:
2009-03-09 10:52:27:


Klubbarrangemang

Klubben arrangerar årligen ett antal tävlingar. Dessutom säljer vi julgranar. Som medlem förväntas du hjälpa till vid dessa tillfällen då intäkterna går till vår stuga och verksamhet.

Stugvärd

Klubben har en stugvärdslista som hanteras av stugkommittén. Den har vi för att det ska vara trevligt att komma och träna i Orionstugan. Listan finns att läsa på hemsidan. Läs mer om vilka saker man bör tänka på som stugvärd.

Försäkringar

Klubben har tecknat riksidrottsförbundets grundförsäkring, vilket innebär att ledare är försäkrade men inte aktiva idrottare. Se därför till att ni har en egen olycksfallsförsäkring fritid som även täcker resor.

Uppträdande

Förutom de regler du finner här har du även att följa de RF-gemensamma reglerna. Du kan hitta de reglerna på www.rf.se, välj därefter ”Idrottens trovärdighet”. Samtliga våra sponsorer kräver av oss att vi uppträder på ett föredömligt och sportsligt sätt gällande ”normala” etiska och moraliska bedömningar samt naturligtvis att vi följer gällande tävlingsregler.


Uppdatera denna info
Information
Organisation
Stadgar
Bli medlem
Tävling o träning
Resor, mat & logi
Elitgruppen
Ekonomiredovisning
Verksamhet
Stugan
Kontakta oss
Kläder
Policys