OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast


Allt du behöver veta om OK Orion

 
Ekonomiredovisning:
2017-10-11 23:12:26:


Reseräkningar och utlägg


För att få ut pengar från klubben för sina utlägg gör medlemmen själv en sammanställning. Anledningen till att du vill ha ut ersättning kan vara en resa som klubben beslutat betala eller att du köpt något som klubben har beslutat eller ska betala.


Sammanställningen ska innehålla ett ”bevis” på att du faktiskt har haft detta utlägg. Det kan vara ett kvitto, en biljett eller något annat som verifierar att du haft utlägget. Fäst dessa bevis på ett eller flera A4 papper så att kassören kan sätta in verifikationen direkt i en pärm. Skriv också vad de avser också kassören kan se hur det ska konteras. De verifikationer som inlämnas skall givetvis vara relaterade till klubbverksamheten. Detta innebär att utlägg för resor och logi i samband med bidragsberättigade aktiviteter kommer att godtas. Likaså kommer utlägg för tränings- och tävlingsskor, kompasser och träningskläder att godtas och ersättas i de fall du har rätt att få kostnadstäckning för dessa.
Privat mat, synhjälpmedel, andra kläder eller skor är exempel på utlägg som inte kommer att kostnadstäckas av klubben. Anledningen är att det kan ses som en löneförmån och ska beskattas. Klubben håller på ”rent spel” – även ekonomiskt!

 

Du skickar dina utläggsräkningar och kvitton till kassören:
OK Orion, kassör
Furudalsvägen 42
373 72 Jämjö
eller lägger dem i kassörens postfack i Orionstugan.
De kan också mailas till kassor@okorion.se


Redovisa gärna dina utgifter löpande. Då får du pengarna tillbaka fortare och kassörens arbete underlättas. Vi måste alla hjälpas åt att göra kassörens uppgift hanterbar. Följer du dessa anvisningar så blir den det. Om du inte följer dem så är risken stor att du får tillbaka din sammanställning med en notering i stil med "otillräcklig beskrivning" eller "ingen bank, clearingnr och kontonummer". Du har då fått en vink om vad som måste rättas till. Här kommer så några exempel som hjälper dig göra rätt från början. Har du fått ersättning tidigare har kassören dina bankuppgifter lagrade, så de behöver endast anges om de är nya eller ändrade.

Ex: Reseräkning egen bil

Datum när du skrev räkningen: 2014-01-30
Namn: Kalle Karlsson
Bank, Clearing nr, kontonummer: Swedbank, 8196-5, 123 456 789-0
Beskrivning varför du haft kostnaden: Körning med egen bil Smålandskavlen Älmhult t.o.r. 30 mil * 15 kr = 450 kr (passagerare var Rikard och Erik)
Hur mycket pengar du anser att du ska ha: 450 kr
Verifikation som "bevisar" att du haft utlägget: I detta fallet har du ingen verifikation. Var därför extra noga med beskrivningen.

Ex: Rest själv med tåg och buss för att komma till Smålandskavlen

Datum när du skrev räkningen: 2014-01-30
Namn: Kalle Karlsson
Bank, Clearing nr, kontonummer: Swedbank, 8196-5, 123 456 789-0
Beskrivning varför du haft kostnaden: Resa till Smålandkavlen. Buss Uppsala-Stockholm (A), Tåg Stockholm-Älmhult t.o.r.(B), Buss Stockholm-Uppsala (C)
Hur mycket pengar du anser att du ska ha: 780 kr
Verifikation som "bevisar" att du haft utlägget: Biljetterna A, B och C upptejpade på ett papper.

Ex. Köpt mat för gemensam användning

Datum när du skrev räkningen: 2014-01-30
Namn: Kalle Karlsson
Bank, Clearing nr, kontonummer: Swedbank, 8196-5, 123 456 789-0
Beskrivning varför du haft kostnaden: Mat till frukost i samband med Smålandskavlen
Hur mycket pengar du anser att du ska ha: 297 kr
Verifikation som "bevisar" att du haft utlägget: Kvittot från butiken fäst på ett A4-papper.

Ex. Rest till Karlskrona för att springa Vittuskavlen.

Detta får du inte ersättning för.

Ex. Handlat med Orions kort på ICA supermarket i Jämjö, Jämjöhallen.

Du kan handla på ICA Jämjö utan att lägga ut pengar själv. För att kunna göra det måste du ha en kod, som du får från kassören eller någon i stugkommittén.

Gör du detta måste kvittot snarast lämnas till kassören t ex i postfacket i stugan. Du skriver tydligt vem du är som handlat och vad det avser t ex köket Orionstugan eller något annat ändamål som klubben ska betala. Endast inköp till Orions verksamhet får hanteras på detta sätt. Sköts inte kvittoinlämningen korrekt måste vi dra in krediten. Kassören måste kunna kontrollera att ingen obehörig använt krediten och vad inköpet avser.

 


Uppdatera denna info
Information
Organisation
Stadgar
Bli medlem
Tävling o träning
Resor, mat & logi
Elitgruppen
Ekonomiredovisning
Verksamhet
Stugan
Kontakta oss
Kläder
Policys