OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast


Allt du behöver veta om OK Orion

 
Elitgruppen:
2011-01-28 10:52:10:


Marknadsföring av sponsorerDe sponsorer vi har är hårt knutna till elitverksamheten. Sponsorerna vill få sitt namn exponerat och klubbens motprestation är att visa upp det i form av tryck på klubbkläderna. Av denna anledning får elitlöparna (och en del ledare) utrustning med årets reklamtryck varje år. Utrustningen ska bäras så länge löparen/ledaren är på tävlings/träningsplatsen och då han/hon på annat sätt representerar klubben, t.ex. vid någon av de sponsoraktiviteter (ca 3 per år) klubben har åtagit sig. Detta för att exponera klubben som elitklubb och därmed också våra sponsorers namn. Extra viktigt är detta vid fotografering eller filmning/TV-sändning.

Detta innebär att om t.ex. tävlingsdräkten är trasig, smutsig och inte går att använda eller om det behövs mer kläder måste löparen/ledaren köpa nya/mer via Orions klädshop eller låna av någon.


RankingElitlöpare förväntas vara rankade i SOFT:s lista. Löparen ser själv till att bli rankad och betalar själv sin rankingavgift.


AntidopingOm du är rankad och tävlar i elitklass eller på mästerskap så tillhör du enligt SOFT orienterare tävlande på ”hög nivå”. Det innebär att du måste vara extra noga med vad du använder för medicin och kosttillskott i samband med tävling och träning. Om du t.ex. använder någon typ av astmamedicin eller kortison så ska du lämna in en dispensansökan för dessa mediciner till riksidrottsförbundet. Säg till någon ledare om du vill ha hjälp med detta.

När det gäller kosttillskott så har det visat sig att det finns mycket dåliga och orena sådana på marknaden. Håll dig till de som säljs på apoteket i Sverige, då är risken minimal att du ska få i dig något otillåtet medel.

Du är som löpare själv ansvarig att hålla dig dopingfri. Information finns framför allt att hämta på riksidrottsförbundets hemsida www.rf.se men också på SOFT:s sida www.orientering.se.


LandslagsaktiviteterOm du blir uttagen till en landslagsaktivitet så är den gratis för dig. Klubben betalar den del av kostnaden som inte SOFT eller Blekinge OF står för. Även reskostanden mellan Karlskrona och samlingsplatsen bekostas av klubben. Om du vill anmäla dig till en så kallat ”öppen plats”  och vill ha bidrag så berätta detta för elitkommittén i samband med att du anmäler dig. Eventuellt kan du få ett bidrag till kostnaden.

Läkare/Friskvård

Massage och skadebehandling som bekostas av klubben för elitlöpare är en förmån som inte övriga medlemmar har.

Fysioterapi

Skadebehandling (ej massage).
Mottagningen är på Landbrogatan (ingång på baksidan av Café Tre G).
Tommy Olsson. Telefon 0455-106 07.
Vid annat behov, kontakta Peter Andersson

Läkare

Kontakta Peter Andersson.

Massage

Lena Carlsson (Johan och Tom Olaussons mamma). Telefon 0455-594 28 eller 0733-22 48 84. Kontakta elitkommittén vid behov av massage. 


Om det inte blev som det var tänktDet kan vara så att man i början av året har höga ambitioner men att man sedan av olika anledningar inte kan fullfölja den satsning man startat. Det är mänskligt och en risk man tar då man gör en satsning. Den extra kostnad man påför klubben genom att vara med i elitkommittén måste dock kräva ett relativt stort mått av motprestation. Om du inte klarar att ställa upp så prata med elitledaren och fråga om du kan göra något annat istället. Det går inte att bara dra ut russinen ur kakan. Som vanlig medlem går det rätt bra men med de åtaganden och den kostnadsbas elitverksamheten har så accepteras inte detta (framför allt inte av de övriga i gruppen).

Löpare som inte tävlar för OK Orion hela året kan blir återbetalningsskyldig (för den utrustning han/hon fått) för den period man inte tävlat för klubben. Man kan även bli återbetalningsskyldig om man inte deltar i klubbarbetet.Uppdatera denna info
Information
Organisation
Stadgar
Bli medlem
Tävling o träning
Resor, mat & logi
Elitgruppen
Ekonomiredovisning
Verksamhet
Stugan
Kontakta oss
Kläder
Policys