OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast


Allt du behöver veta om OK Orion

 
Bli medlem:
2020-03-28 18:06:46:

Click here for an English translation through Google

Som medlem i OK Orion finns det väldigt många aktiviteter du kan vara med på. Det kan vara löpträning vid Orionstugan, orienteringsträning på fina kartor, tävlingar i Sverige och utomlands, skidtävlingar, läger resor och fester. Många aktiviteter är subventionerade eller helt gratis om du är medlem. Även om ni inte deltar i klubbens aktiviteter så kan du stötta oss genom att bli medlem. 


Välkommen som medlem i OK Orion!

 

Medlemsavgifter 2020


800 SEK för familj (två vuxna och familjens barn upp t.o.m. 20 år)
400 SEK för vuxen
200 SEK för ungdom (0-20 år)


Betala på bankgiro eller Swish

Betala in medlemsavgiften på OK Orions BG 916-0219 eller Swish-konto 123 198 5837. Är du medlem sedan tidigare vill vi att du betalar in din nya avgift innan den 1 mars.
Märk inbetalningen ”Medlem - <Ditt namn/Familj>”.
International payment: BIC: SWEDSESS, IBAN: SE7980000000073532816148


Skicka in dina kontaktuppgifter

Vi behöver namn, personnummer och epostadress för alla personer som inbetalningen gäller. Skicka gärna också telefonnummer. Epostadress krävs för att du ska kunna logga in och anmäla dig till orienteringstävlingar och vissa klubbaktiviteter.


Vill du även kunna anmäla dig till skidtävlingar för OK Orion, ange då det speciellt när du skickar dina uppgifter. Skicka dina kontaktuppgifter till register@okorion.se.


Ändra uppgifter eller lösenord

Så snart medlemsavgiften är registrerad skickar vi ut inloggningsuppgifter till svensk idrotts centrala IT-system, IdrottOnline. Gå till websidan http://www.idrottonline.se/karlskrona/okorion, klicka på hänglåset uppe till höger och logga in. Överst hittar du nu en flik som heter "Min sida". Här uppdaterar du din mejladress och telefonnummer eller ditt lösenord.
Inloggningsuppgifterna använder du också för att anmäla dig till tävlingar via orienteringens anvälningssystm Eventor och skidornas anmälningssystem.

Om du inte har fått inloggningsuppgifter hör du av dig till register@okorion.se.


Dataskydd och Integritetspolicy

Den nya förordningen om dataskydd (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018. Denna förordning innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.


Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. De används bl.a. till att ha ett uppdaterat medlemsregister. För att försäkrningar som finns genom vissa förbund, t.ex. Svenska Orienteringsförbundet, ska gälla krävs uppgift om fullständigt personnummer. Detta gäller även för de bidrag som föreningen kan få från olika instanser, t.ex. aktivitetsstöd.


Föreningen är skyldig att upplysa sina medlemmar och på förfrågan från relevanta myndigheter svara på vad som lagras och hur det lagras. Du som medlem har även rätt att få se dina uppgifter i registret.


Alla medlemmar i OK Orion är registrerade via IdrottOnline:s register. Riksförbundet svarar här för att datalagringen uppfyller de krav som ställs i förordningen. Du kan själv logga in och se dina uppgifter när du vill. Du behöver inte uppdatera adressen om du flyttar eftersom IdrottOnline regelbundet samkör uppgifterna med folkbokföringsregistret.


Alla medlemmar finns med i föreningens maildistributionslista som används för utskick av info om olika aktiviteter mm. Dolda mailadresser används vid dessa utskick.


Medlemmar som säger upp sitt medlemskap tas bort från registret när så sker. Medlemmar som upphör att betala in medlemsavgiften tas bort efter två år vilket är i linje med Dataskyddsförordningens krav.


Integritetspolicyn för OK Orion hittar du här. Har du ytterligare frågor kring hur OK Orion hanterar den nya lagen kring dataskydd (GDPR) så hör av dig till styrelsen.


Uppdatera denna info
Information
Organisation
Stadgar
Bli medlem
Tävling o träning
Resor, mat & logi
Elitgruppen
Ekonomiredovisning
Verksamhet
Stugan
Kontakta oss
Kläder
Policys