OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

SISU - Hur kan vi kvalitetssäkra vårt arrangemang?

Missa inte detta unika kunskapstillfälle med Martin Andersson ifrån Caddie Sport and Business som har en stor erfarenhet och kunskap om att driva stora och små idrottsevenemang. Under denna kvällen kommer Ni få tips och kunskap som kan utveckla era evenemang i fler olika delar.

Ronneby Brunn
2015-09-03 18:30 - 21:00
Kostnadsfritt för OK Orion


Ordet organisation härstammar från grekiskans "organon" vilket betyder verktyg. Det är just så organisationen bör verka, som ett verktyg för att lyckas med evenemanget.

En organisation består av ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål. Valet av medarbetare i organisationen är viktigt eftersom det är den gemensamma kompetensen som leder till det slutgiltiga målet. Innan ni startar evenemangsarbetet är det viktigt att ni först skapar en kompetent organisation, anpassad efter storleken på ert evenemang och att ni är överens om följande tre frågor:
- Vad är motivet till att Ni vill anordna evenemanget?
- Vad vill Ni uppnå med evenemanget?
- Vilka värderingar ska genomsyra evenemanget?

Missa inte detta unika kunskapstillfälle med Martin Andersson ifrån Caddie Sport and Business som har en stor erfarenhet och kunskap om att driva stora och små idrottsevenemang. Under denna kvällen kommer Ni få tips och kunskap som kan utveckla era evenemang i fler olika delar.

Läs mer...

Inlagt av: Jan Svensson, 2015-07-13 08:47